Ministerstwo Gospodarki organizuje konkurs dla inkubatorów przedsiębiorczości

Do 15 marca br. można składać wnioski w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki. Celem rywalizacji jest wyłonienie najlepszych pomysłów na nowe Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz wsparcie inkubatorów już istniejących.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać uczelnie publiczne i niepubliczne oraz organizacje, które utworzą inkubatory zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym (będą prowadziły działalność non-profit). Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 15 tysięcy złotych.

Lista działań, na które mogą zostać przeznaczone środki, jest zamknięta i obejmuje instalację łączy internetowych, wytworzenie materiałów promocyjnych, opłaty rejestracyjne, wyposażenie biurowe (do 3500 złotych), sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także szkolenia i dostęp do płatnych baz danych – na przykład prawnych albo handlowych.

Wniosek w formie papierowej trzeba przesłać do Ministerstwa Gospodarki. Adresatem powinien być Departament Instrumentów Wsparcia na Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Dokumenty można również złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa. Terminem granicznym jest 15 marca, godzina 16.00.

Warto pamiętać o tym, że regulamin konkursu pozwala na udział wspólnych projektów organizowanych przez kilka uczelni z danego miasta czy regionu. Niezależnie od tego oceniana będzie przede wszystkim oferta dla firm działających w inkubatorze, a także wizja oraz koncepcja rozwoju.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to założona w 2004 roku organizacja studencka, której misją jest „budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi”. Inkubatory ułatwiają zakładanie firm ludziom do trzydziestego roku życia. Ograniczają ryzyko inwestycyjne i ułatwiają łączenie teoretycznej wiedzy z praktyką.

Źródło: mambiznes.pl

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *